Joe Kat logo ORG PNG verkleind3De Stichting Organisatie Joe Kat Show is voortgekomen uit de de Federatie van Herdershonden- en Veedrijversclubs. De FHV was een overkoepelende organisatie voor alle door de Raad van Beheer erkende Herdershondenrassen, opgericht in 1978 en een door de Raad van Beheer erkende vereniging. De FHV was een platform voor de bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied aangesloten rasverenigingen met als doel het behartigen van de belangen van de verenigingen en de samenwerking tussen de verenigingen te stimuleren, het contact tussen de verenigingen te vergroten en de krachten te bundelen. De FHV organiseerde o.a. een tweejaarlijkse CAC-hondententoonstelling voor Herdershonden en Veedrijversrassen. De show is vernoemd naar de oprichter, de heer Joe Kat. Meer informatie over deze CAC-tentoonstelling is  te vinden onder Joe Kat Show.
Aangezien ook in de kynologie de nodige veranderingen zijn opgetreden sinds 1978 is in december 2022 besloten de FHV op te heffen. De Stichting Organisatie Joe Kat Show gaat vanaf dat moment de 2 jaarlijkse tentoonstelling organiseren. De Raad van Beheer is hiervan in kennis gesteld en heeft toestemming verleend op dezelfde wijze te werk te gaan als de voormalige FHV. Dat wil zeggen dat er geen wijziging is ten aanzien van de rassen die voor deze CAC-tentoonstelling mogen inschrijven. Voor een overzicht van deze rassen verwijzen wij u naar de pagina "Rassen".

Iets meer over de rassen:
Bij het woord 'herdershond' zien de meeste mensen direct de Duitse Herder voor zich. Niet verwonderlijk, want dat is een van de meest bekende honden ter wereld.
Maar er zijn nog veel meer herdershonden en veedrijvers.
Over het algemeen is een herdershond een middelgrote, goed gespierde hond die zich soepel en onvermoeibaar voortbeweegt. Onder de soms zware vacht zit vaak een verrassend lichte hond. Een herdershond is altijd alert en werkzaam. Omdat herdershonden ontwikkeld zijn om te werken, zult u 'vervangend werk' met de hond moeten doen. Gelukkig is de herdershond veelzijdig en actief, dus er is van alles mogelijk. Denk aan hondensporten als GG (Gedrag en Gehoorzaamheid), behendigheid, flyball, speuren, UV (UithoudingsVermogen) en reddingshond. Enkele rassen zijn eveneens in staat tot het volgen van IPO (Internationale Prüfungs Ordnung) en KNPV-trainingen (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging).
Een goed gesocialiseerde, goed opgevoede en afgerichte herdershond is stabiel en betrouwbaar.  Echte werkers
Herdershonden zijn echte werkers. De verschillende rassen hebben elk hun eigen specialiteit. Kort samengevat heb je de beschermers, de herders en de veedrijvers.
De beschermers zijn de grote berghonden zoals de Tatra. In deze rassen zit doggenbloed. Hun witte kleur was bedoeld om ze te onderscheiden van mogelijk roofwild.
De herders zijn de hoeders terwijl de 'heelers', zoals de Corgi´s, niet alleen herders maar ook drijvers zijn.
De veedrijvers, zijn vaak vrij hard en luidruchtig. Herdershonden die van origine met schapen werkten, zijn in het algemeen zachter van karakter. Hun bijtrem is uitstekend ontwikkeld.